Missio

on paikallisen teollisuuden etujärjestö ja teollisuusklubi, joka toiminnassaan on puolueeton ja sitoutumaton.

Teollisuusryhmälle on tärkeää, että yritykset tai niiden osat toimivat kunnassa ja/tai työssäkäyntialueella, jossa on teollisuus- ja yritysmyönteinen ilmapiiri. Nastola ja koko Lahden seutukunta on tällaista aluetta. Teollisuusryhmä vaikuttaa toiminnallaan liikennejärjestelyihin, kaavoitukseen ja toimitilatarjontaan sekä riittävän julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan kehittymiseen. Tärkeää on myös, että teollisuuslaitosten läheisyyteen syntyy monitasoisia asuin- ja harrastusmahdollisuuksia, jotka tyydyttävät sekä yritysten johdon että henkilöstön tarpeet.

Yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa Teollisuusryhmä pyrkii varmistamaan, että seudulta löytyisi riittävästi koulutettua, pysyvää työvoimaa juuri jäsenyritysten tarpeisiin.

Nastolan Teollisuusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Lahden seudun muiden elinkeinoelämää edistävien organisaatioiden kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti niiden päätöksiin omien edustajiensa välityksellä.

Teollisuusryhmän pyrkii tavoitteisiinsa keskinäisellä kanssakäymisellä sekä kattavan kontakti- ja yhetistyöverkoston luomisella. Säännöllisiin kokouksiin, joita on 5 - 6 vuodess).