Україна

Nastola's Industry Group є кооперативною організацією місцевої промисловості, яка є неупередженою та не зобов'язуючою у своїй діяльності.

Для промислової групи важливо, щоб компанії працювали в зоні з комфортною   для промисловості та бізнесу атмосферою. Настола і весь регіон Лахті є такою територією. Своєю діяльністю промислова група впливає на питання, які мають велике значення для компаній-учасниць промислової групи. Одним із найважливіших є підбір компетентного та мотивованого персоналу та його комфорт на робочому місці.
Було б чудово, якби промислові компанії в Настолі знайшли серед наших українських друзів компетентних, ініціативних та готових до навчання  працівників.

Інформація про промислову групу: www.teollisuusryhma.fi та nastolan@teollisuusryhma.fi